Bezpieczny dom danuta borys

Bezpieczeństwo stanowi normą w szeroko pojętych, każdych wyglądach naszego działania codziennego. Ale czy codziennie zwracamy uwagę na bezpieczeństwo, obcując z inicjatywą elektryczną? Oczywiście, że nie. Ale nie biegamy codziennie po mieszkaniu, sprawdzając każdorazowo instalację elektryczną i konsekwencję jej działania.

Częściowo za bezpieczeństwo użytkowania, a jeszcze odpowiedniego działania szeroko pojętej instalacji elektrycznej dostępne są uziemienia. Czym one są? Przewody ochronne to przewody, które składają obiekt naelektryzowany z podłogą zaś w niniejszy rozwiązanie ładunek ulega zobojętnieniu. Uziemienie ochronne to gwarancja przeciw porażeniu prądem. Dwa najczęściej brane to PE i PEN, czyli PE (przewód ochronny brany w obecnych instalacjach typu TNS) oraz PEN (przewód ochronno-neutralny używany w budowach typu TNC bądź TNCS). Chorobą układu TNC jest wtedy, że przewód PEN pełni funkcję przewodu neutralnego i ochronnego jednocześnie. Co oznacza nic innego jak zatem, że przewód ten stanowi roboczym również w kontekstach jednofazowych płyną przez niego duże prądy obciążenia, a w trójfazowych układach narażony istnieje na obciążenia będące efektem asymetrii w systemie. Niezależnie od zastosowanego przewodu, przy pracach z prądem nie ma żartów, trzeba być odpowiedzialnym. Słynne powiedzenie „elektryka prąd nie tyka” niestety w świecie realnym nie ma odzwierciedlenia. Teraz kiedy już wiesz, jak zadbać o własne bezpieczeństwo, warto również poznać się ze wynikami, jakie powoduje jego brak. Najczęstszym skutkiem nieodpowiedniego zabezpieczenia instalacji lub jej złego leczenia jest porażenie prądem. Czy wiesz, że przepływ trendu w dobrym ciele o natężeniu powyżej 70 tworzy jest śmiertelny dla życia? Czym potrafi się skończyć porażenie trendem? W najkrótszym wypadku nawet śmiercią, innymi końcami są zatrzymanie akcji serca, poparzenia, utrata przytomności, skurcze mięśni czy częściowe spalenie tkanek.