Bezpieczenstwo w pracy

elzab mini e

Każdy właściciel firmy, przedsiębiorstwa, lokalu użytkowego lub handlowego, musi stać na straży bezpieczeństwa. Nie chodzi tu o bezpieczeństwo interesów, czy firmy, ale przede wszystkim zatrudnionych pracowników. Co zrobić aby każda osoba była odpowiednio chroniona?

Otóż zorganizować szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa Higieny Pracy oraz szkolenia apropo bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. bezpieczeństwo przeciwwybuchowe

Dyrektywa 99/92/WE

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion safety) szczególnie dotyczy instytucji i firm korzystających ze sprzętów, które mogą spowodować eksplozję. Najczęściej dotyczą one kilku gałęzi przemysłu. Zalicza się do tej grupy branżę chemiczną, farmaceutyczną, spożywczą oraz energetyczną. Zgodnie z dyrektywą 99/92/WE, każdy pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz o przeszkolenie ich w tymże zakresie. Szkolenia z tego zakresu organizowane są przez specjalnie dobranych specjalistów, którzy zapoznają pracowników z zasadami zachowania w sytuacji zagrożenia, a co najważniejsze wskazują jak do takiej sytuacji nigdy nie dopuścić. Szkolenia zapoznają uczestników z kwestiami przestrzegania wymagań BHP, podczas których szczególny nacisk kładzie się na zagrożenia wybuchem. Szkolenia wprowadzają w status deklaracji prawnych, ich przeznaczenia, identyfikacji oraz ocenę ryzyka wybuchu w miejscu pracy. Dzięki szkoleniom każdy pracownik będzie wiedział jak ocenić zagrożenia, jak się zachowywać w momencie jego zauważenia, oraz jakie czynności podjąć.

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe to także odpowiednie dostosowanie firmy czy hali do odgórnych wymagań Ministra gospodarki. Należy wyznaczyć miejsca zagrożenia wybuchem, zweryfikować systemy przeciwwybuchowe dostępne w zakładzie oraz uaktualniać odpowiednie dokumenty.