Bezpieczenstwo w pracy 2

Współcześnie bezpieczeństwo w pracy postrzegane jest nie tylko w kategoriach humanitarnych. Posiada bowiem również konkretne przełożenie ekonomiczne. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorstw stara się poznać odpowiednie metody oceny ryzyka zawodowego, tak aby w maksymalny sposób zabezpieczyć swój personel przed negatywnymi skutkami wypadków w trakcie wykonywania swych obowiązków.

Metody te różnią się od siebie wieloma czynnikami, do których należy między innymi sposób postępowania podczas zbierania informacji o potencjalnym ryzyku, wielkość zasobu informacji, który jest kluczowy w trakcie dokonywania oceny czy też różnorodność kryteriów, które mają zastosowanie podczas realizacji oceny. Wybór metody zależy także od określenia stopnia jej dopasowania do analizowanego przedsiębiorstwa, członków zespołu, dostępnych informacji oraz środków umożliwiających realizację całego przedsięwzięcia oceny ryzyka.

Trzy obszary o różnym poziomie ryzyka

Zanim jednak wybierzemy odpowiednią metodę, warto wyodrębnić trzy obszary o różnym poziomie ryzyka. Pierwszy obejmować będzie te sfery, gdzie ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa, praca jest niedopuszczalna. Drugi zaś to te obszary, gdzie ryzyko wypadku jest akceptowalne i można je zredukować dostępnymi środkami. Trzecia sfera obejmuje natomiast te miejsca, gdzie ryzyko jest na tyle małe, że możemy pominąć jego kontrolę. Oczywiście nie wszystkie zakłady pracy będą w stanie wyróżnić trzy strefy ryzyka. Klasyfikacja ta odnosi się głównie do przedsiębiorstw produkcyjnych oraz przemysłowych. Niemniej, niezależnie od prowadzonej działalności, pokusić się o wyznaczenie miejsc mniej oraz bardziej bezpiecznych, co pozwoli nam na efektywną ocenę ryzyka i podjęcie działań prewencyjnych.

Ekspercka ocena ryzyka

Kiedy jednak proste metody oceny ryzyka zawodowego nie dostarczają zadowalających wyników, warto zastosować rozwiązania bardziej zaawansowane. Można w tym celu skorzystać z kilku metod jednocześnie, zapewnić udział profesjonalnych konsultantów oraz doradców bądź też wprowadzić analizy eksperckie lub sondaż opinii. Warto przy tym pamiętać, że samodzielna ocena ryzyka w dużych przedsiębiorstwach może być obarczona błędem. Głównie ze względu na subiektywny punkt widzenia osoby przeprowadzającej ocenę, niewystarczające możliwości zgromadzeni właściwej ilości danych oraz przeoczenie czy też pomyłkę. Dlatego w takiej sytuacji warto skorzystać z usług profesjonalnych firm, które posiadają doświadczenie w dokonywania tego typu oceny. Wiąże się to, co prawda, z większymi nakładami finansowymi, wydłużeniem czasu na podjęcie decyzji czy też koniecznością pogodzenia sprzecznych wizji. Jednak wówczas zyskujemy pewność, że analiza została przeprowadzona w sposób dokładny i skrupulatny oraz uchwyciła różne punkty widzenia.

Wielkość ryzyka zawodowego

Istotną kwestią jest również określenie wielkości ryzyka zawodowego, które polega na określeniu prawdopodobieństwa i częstości wystąpienia zagrożeń oraz ich potencjalnych następstw, strat, szkód oraz negatywnych konsekwencji. Specyfika niektórych zawodów oraz różnorodność zakładów pracy sprawia jednak, że nie można wskazać jednej uniwersalnej metody oceny ryzyka zawodowego, która znalazłaby zastosowanie w każdej sytuacji. Często do właściwych konkluzji docieramy dopiero po zastosowaniu kilku sposobów. Wśród poszczególnych metod wyróżnić możemy te służące wyłącznie do oszacowania ryzyka, takie jak PN-N-18002, Score Risk. Również takie które łączą w sobie identyfikację zagrożeń oraz określenie niebezpieczeństw, na przykład analiza drzewa zdarzeń ETA czy też analiza drzewa błędów FTA. Wśród fachowej literatury znajdziemy także innego rodzaju klasyfikacje metod oceny ryzyka w pracy. Warto więc poświęcić trochę więcej uwagę na ich analizę. Dzięki temu określimy metodę właściwą dla naszej firmy.